Tag sundheden i din egen hånd!

Man hører ofte folk sige: Jeg blev ramt af sygdom! Men hvorfor bliver du ramt? Hvem bærer skylden? Er det samfundet, miljøet, arbejdsgiveren, ægtefællen eller blot tilfældighederne, der bærer skylden? Med andre ord, de ydre faktorer bærer skylden. Du føler dig magtesløs. I denne magtesløshedsfølelse lader vi lægerne og hele vort sundhedsvæsen stå som helbrederne, og vi kunne…